Музеи.Елена.bg www.Елена.bg Църквата "Успение на Пресвета Богородица" Църквата "Свети Никола" Камбуровият хан Къщата на Юрдан Хаджипетков Петте Разсуканови къщи Попниколовата къща Даскалоливницата Часовниковата кула Родната къща на Иларион Макариополски Български English Française

Даскалоливницата

ДаскалоливницатаДаскалоливницата е първата българска гражданска постройка в град Елена. Строена е през 1844 година за нуждите на първото българско класно училище, основано от Иван Николов Момчилов през 1843 и наречено „Даскалоливница” от Петко Рачев Славейков – възпитаник на училището.

Сградата е двуетажна, изградена от камък и дърво. В приземния етаж са разположени три големи, добре осветени мази,Иван Момчилов всяка със самостоятелен вход, служили вероятно за дюкяни. Вторият етаж е бил предназначен за учебни цели. Тук се е намирала стаята за учителя, две класни стаи и отделна стая за учебни пособия. Класното училище е било снабдено с всички съвременни учебни помагала, с нова учебна програма и нови педагогически похвати. Учебният процес се издига на високо ниво и подготвя учители, духовни, революционни и политически дейци, взели активно участие за възстановяването и издигането на Българската държава. Еленската Даскалоливница изпраща като учители свои възпитаници в 61 града и 31 села в страната и извън границите ѝ.

Основател на класното училище е Иван Николов Момчилов (1819-1869) – бележит български възрожденски учител, преводач, автор на редица учебници и учебни пособия. Автор на „Граматика на новобългарския език” (1868), в която залягат основите на Търновската книжовна школа.

Снимка от музея   Стар глобус използван при преподаването

Сградата е паметник на културата с национално значение. Реставрирана е през 1963 година като изцяло е запазен външният облик и са направени известни адаптации във вътрешната част с оглед уреждане на музейна експозиция на тема „Елена през епохата на Възраждането”. В нея в документи и снимки е представена историята на града от възникването му до Руско-турската война 1877-1878. Проследено е участието и приноса на селището в националното Възраждане на България.

В приземния етаж е уредена експозиция „параклис Архангел Михаил”, където са изложени пренесени икони, църковна утвар и стенописи от едноименната църква в село Шилковци.

кръст Снимка от параклиса Архангел Михаил

Ако желаете да научите повече за Даскалоливницата прочетете част от историята на град Елена.

 

Родната къща на Иларион Макариополски | Часовниковата кула | Даскалоливницата

Попниколовата къща | Петте Разсуканови къщи | Къщата на Йордан Хаджипетkов

Камбуровият хан | Църквата „Свети Никола” | Църквата „Успение на Пресвета Богородица”

 

 

© 2005-2011 инж. Светослав Михайлов